Recomandari pentru locurile rezervate elevilor rromi

Dosarele de candidatura ale elevilor de etnie rroma care doresc sa se inscrie pe locurile speciale vor trebui sa contina urmatoarele documente:

  • Fisa de inscriere 
  • Cererea de inscriere
  • Adeverinta cu notele, cu media generala obtinuta la tezele unice din clasa a VII-a si cu anexa la fisa cu media generala de la evaluarea nationala din clasa a VIII-a
  • Cartea de identitate (dacă este cazul) si certificatul de nastere, in copie legalizata
  • Foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  • Fisa medicala
  • Recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice , culturale, sau politice a rromilor, legal constituita, prin care se atesta apartenenta candidatilor la etnia roma.

Alianta pentru unitatea rromilor - A.U.Rr elibereaza recomandari elevilor si studentilor rromi pentru inscrierea pe locurile rezervate.
Pentru obtinerea recomandarii, va rugam sa apelati numarul de telefon: 0766.573.192